چهارشنبه, 02 خرداد 1397

مسئولان انجمن

رئیس هیات مدیره:
سید هادی حسینی

نائب رئیس هیات مدیره:
حسین تحویلداری

سایراعضای هیات مدیره:
محمد باقر استواری
منصور ادهم فومنی
هاله غواص اوحدی

دبیر انجمن (خارج از اعضای هیات مدیره):
آرش پورکاشانی

اعضای علی البدل هیات مدیره:
محمد حسین اعتباری
آزاده مینایی

بازرس اصلی:
محمدرضا بالاخانی

بازرس علی البدل:
حمید رضا امید معاف

جهت ورود به سایت قدیمی انجمن کلیک کنید