دوشنبه, 07 مهر 1399

اخبار انجمن

کلاس آموزش مجازی سیماک(از منوی اخبار انجمن در بالای سایت برای رویت اطلاعیه استفاده نمایید)

پرداخت معوقات و شهریه سال 99 (از منوی اخبار انجمن در بالای سایت برای رویت اطلاعیه استفاده نمایید)

اعلام آمادگی جهت خدمت مکاتبات اداری (از منوی اخبار انجمن در بالای سایت برای رویت اطلاعیه استفاده نمایید)