دوشنبه, 23 تیر 1399

اخبار انجمن

پرداخت معوقات و شهریه سال 99 (از منوی اخبار انجمن در بالای سایت برای رویت اطلاعیه استفاده نمایید)

اعلام آمادگی جهت خدمت مکاتبات اداری (از منوی اخبار انجمن در بالای سایت برای رویت اطلاعیه استفاده نمایید)

اطلاعیه مهم **برگزاری بازآموزی برای دفاتر دارای خدمت سیماک شهرستان آستانه اشرفیه (از منوی اخبار انجمن در بالای سایت برای رویت اطلاعیه استفاده نمایید)